V současné době probíhá / bude probíhat archeologický dohled – výzkum na těchto stavbách:

 

 • I/27 Klatovy, přeložka 1. stavba – zjišťovací záchranný archeologický výzkum
 • Jetenovice – obytná zóna
 • Kašperské Hory – oprava depozitáře Bohdana Týbla čp. 18
 • Plánice – Kostelní ulice, obnova a dostavba kanalizace
 • Klatovy – katakomby, snížení podlah v kryptách 1.27, 1.28 a 0.01
 • Týnec – stavební obnova zámku
 • Dlouhá Ves kanalizace a ČOV
 • Teplovody Nýrsko
 • Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník
 • Mlázovy zámek, oprava černé kuchyně
 • Běšiny kanalizace a ČOV
 • Sušice – rekonstrukce Hájkovy ulice
 • Průtah Plánice
 • Dlouhá Ves – Radešov rekonstrukce komunikace

 

Označeno s: