Archiv rubriky: Výzkumy

Archeologické výzkumy

2017: Sušice – klášter kapucínů, zpovědní chodba   2016: Sobětice – RD. Pravěký objekt. Sušice – Klostermannova ulice. Základy městské hradby a mladších přístaveb. Švihov – Žižkova ulice. Dokumentace konstrukcí související s opevněním. 2015: Archeologický výzkum sídliště z mladší doby bronzové v Tajanově. Archeologický …

Ukončené archeologické výzkumy Read More »

  I/27 Klatovy, přeložka 1. stavba – zjišťovací záchranný archeologický výzkum Jetenovice – obytná zóna Kašperské Hory – oprava depozitáře Bohdana Týbla čp. 18 Plánice – Kostelní ulice, obnova a dostavba kanalizace Klatovy – katakomby, snížení podlah v kryptách 1.27, 1.28 a 0.01 Týnec …

V současné době probíhá / bude probíhat archeologický dohled – výzkum na těchto stavbách: Read More »

Označeno s: