Archiv Blogu

Archeologické výzkumy

Ukončené archeologické výzkumy

  2016: Sobětice – RD. Pravěký objekt. Sušice – Klostermannova ulice. Základy městské hradby a mladších přístaveb. Švihov – Žižkova ulice. Dokumentace konstrukcí související s opevněním. 2015: Archeologický výzkum sídliště z mladší doby bronzové v Tajanově. Archeologický výzkum středověkého osídlení v Újezdu u Plánice. 2014: Archeologický

Označeno v ukončené

V současné době probíhá / bude probíhat archeologický dohled – výzkum na těchto stavbách:

  Dešenice kanalizace Plánice kNN Hradešice – kanalizace Sobětice – vodohospodářská opatření

Označeno v probíhající Označeno s:

Rubriky příspěvků

Z nabídky publikací

Sborník prací z historie a dějin umění 8/2015 Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích Sborník prací z historie a dějin umění 7/2013