Archiv rubriky: Výzkumy

Archeologické výzkumy

Ukončené archeologické výzkumy

2017: Sušice – klášter kapucínů, zpovědní chodba   2016: Sobětice – RD. Pravěký objekt. Sušice – Klostermannova ulice. Základy městské hradby a mladších přístaveb. Švihov – Žižkova ulice. Dokumentace konstrukcí související s opevněním. 2015: Archeologický výzkum sídliště z mladší doby bronzové v Tajanově. Archeologický

V současné době probíhá / bude probíhat archeologický dohled – výzkum na těchto stavbách:

  Luby, Pod Výhořicí, kanalizace a vodovod Věštín kNN Rekonstrukce lesní cesty Žlíbek – Hrad Kašperk Oprava jezuitského kostela v Klatovech Městys Kolinec VO Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota…..na ČOV Nýrsko, II. etapa Dlouhá Ves kanalizace a ČOV Teplovody Nýrsko Vodovod a kanalizace Klatovy

Označeno s:
Top