Archiv rubriky: Výzkumy

Archeologické výzkumy

Ukončené archeologické výzkumy

2017: Sušice – klášter kapucínů, zpovědní chodba   2016: Sobětice – RD. Pravěký objekt. Sušice – Klostermannova ulice. Základy městské hradby a mladších přístaveb. Švihov – Žižkova ulice. Dokumentace konstrukcí související s opevněním. 2015: Archeologický výzkum sídliště z mladší doby bronzové v Tajanově. Archeologický

V současné době probíhá / bude probíhat archeologický dohled – výzkum na těchto stavbách:

  Přístavba hasičské zbrojnice v Plichticích Otín – kNN Horažďovice Zářečí, Vodárna – kNN Oprava jezuitského kostela v Klatovech Točník kNN Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota…..na ČOV Nýrsko, II. etapa Dlouhá Ves kanalizace a ČOV Teplovody Nýrsko Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník Rabí

Označeno s:
Top