Informace pro stavebníky

Archeologie - oznamovací formulář
Archeologie - oznamovací formulář
Archeologie-oznamovaci_formular.doc
32.5 KiB
1018 Downloads
Details...

Povinnosti stavebníka dle zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči, § 22 a § 23:

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. V první fázi je nutné vyplnit oznamovací formulář (výše ke stažení) a zaslat jej spolu se situací (stačí elektronicky) regionálně příslušnému archeologickému pracovišti a zároveň na adresu Archeologického ústavu v Praze (oznameni@arup.cas.cz)

Další informace naleznete na těchto adresách:

  • Plzeňský kraj – Archeologická památková péče – odkazy na některé oprávněné organizace provádějící archeologické výzkumy na území Plzeňského kraje, znění příslušných ustanovení § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a Formulář oznamovací povinnosti podle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.
  • http://www.arup.cas.cz/?cat=442 – Archeologický ústav v.v.i.  v Praze, stránka pro stavebníky. Seznam organizací oprávněných provádět archeologický výzkum, oznamovací formulář, definice pojmů, legislativa, náklady na archeologický výzkum.

 

 

 

 

Rubriky příspěvků

Z nabídky publikací

Sborník prací z historie a dějin umění 8/2015 Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích Sborník prací z historie a dějin umění 7/2013