Odkazy

  • Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech – Historie, současnost, akce, výstavní plán, aktuality, stálá expozice Historie Klatovska, barokní lékárna U bílého jednorožce v Klatovech.
  • www.historickaspolecnost.cz – profesní sdružení historiků, archivářů a archeologů věnujících se minulosti regionu.
  • e-archaeology.org – Vocational training system in archaeological heritage based upon e-learning resources.
  • Plzeňský kraj – Archeologická památková péče – odkazy na některé oprávněné organizace provádějící archeologické výzkumy na území Plzeňského kraje, znění příslušných ustanovení § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a Formulář oznamovací povinnosti podle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.
  • numismatici.cz – Česká numismatická společnost (ČNS) je občanským sdružením. Posláním této kulturní organizace je činnost v rámci vědního oboru numismatika a v příbuzných vědních disciplinách. Sdružuje sběratele, vědecké pracovníky i tuzemské a zahraniční kulturní a vědecké instituce.
  • numismatic.sweb­.cz – první české stránky s numismatikou. Přináší základní přehled vývoje hospodářských dějin, vývoje numismatiky jako vědního oboru a konečně i vývoje organizované numismatiky se zřetelem na české prostředí.
  • http://www.no-detector.info/