Publikace

Sbornik 9 obalka

Sborník prací z historie a dějin umění 9/2017

obálka 9 2017

Kolektiv autorů

Vydává Historická společnost Klatovy. 422 stran, černobílá i barevná obrazová příloha, anglické a německé resumé.

V prodeji od 23. 10. 2017

možno objednat i starší čísla

 


[singlepic id=199 w=320 h=240 float=right]

Sborník prací z historie a dějin umění 8/2015

Kolektiv autorů

Vydává Historická společnost Klatovy. 592 stran, černobílá i barevná obrazová příloha, anglické a německé resumé.

V prodeji od 11. 12. 2015

možno objednat i starší čísla

 


Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích

 Jindra Hůrková a kolektiv

Rozsáhlá monografie autorského kolektivu přibližuje minulost chanovického zámku z mnoha úhlů pohledu.

Písemné prameny (Martin Ebel), stavební vývoj (Jan Anderle), archeologické situace (Jindra Hůrková), stavební materiály (Michal Tetour-Jindra Hůrková), keramika (Pavlína Schneiderwinklová), kachle (Michal Tetour-Jindra Hůrková), sklo (Michal Gelnar), mince (Jiří Hána), kovy (Rudolf Krajíc), kamenné výrobky a předměty z organických hmot (Jindra Hůrková), přírodní prostředí a strava (Petr a Romana Kočárovi, Zdena Sůvová, Jan Anderle).

V prodeji v říjnu 2014

Klatovy,  Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech – Obec Chanovice 2014, 435 stran, obr. příloha.


Když země promluví (vyprodáno)

Výsledky záchranných výzkumů a projektů archeologického oddělení Okresního muzea v Klatovech

Hůrková Jindra

Stručný průvodce výstavou realizovanou v roce 1998, která představovala veřejnosti výsledky rozsáhlejších záchranných výzkumů a vědeckých projektů od obnovení činnosti archeologického oddělení muzea v roce 1991.

Klatovy, Okresní muzeum 1998, 12 stran textu, 8 obr.


„Blufujeme o archeologii???“ (vyprodáno)

Archeologické výzkumy v letech 1998 – 2001
Archeologie na přelomu tisíciletí
Nové metody a projekty

Hůrková Jindra, Tetour Michal

Komentář k výstavě uskutečněné v roce 2001. Terénní výzkumy a projekty v letech 1998 – 2000.

Klatovy, Okresní muzeum 2001, 24 stran textu, 17 obr.


Mincovní depoty
v jihozápadních Čechách, sv. 1.

Defurovy Lažany 1999
Nález mincí ze 13. – 15. století

Hána Jiří, Beránek Alexandr, Hůrková Jindra, Militký Jiří, Klíma Miloš

Nález mincí, k němuž došlo 22. dubna roku 1999 při výkopech pro telefonní kabely v obci Defurovy Lažany, se stal podnětem k vytvoření regionálního kolektivu numismatiků a archeologů, jejichž cílem bylo zpřístupnit nález odborné i laické veřejnosti v podobě obsáhlého popisu. Tyto snahy posléze vyústily v myšlenku zpracovat stejným způsobem i další nálezy mincí z jihozápadních Čech. První svazek edice nazvané Mincovní nálezy v jihozápadních Čechách je věnován nejnovějšímu nálezu z Defurových Lažan. Obsahuje popis nálezových okolností, katalog mincí zahrnující přímo v textu vyobrazení základních typů popisovaných mincí, historické zhodnocení nálezu, metrologickou přílohu a jako exkurs kapitolu o konzervaci vybraných mincí a výzkumu korozních vrstev.

Okresní muzeum v Klatovech 2002, 78 stran, fot., mp., tab., grafy.


Pražské groše Václava IV. z let 1378 – 1419

Hána Jiří

Práce vydaná jako suplement edice Mincovní depoty v jihozápadních Čechách obsahuje podrobný rozbor českého mincovnictví doby Václava IV. vrcholící v konstrukci typologie a relativní i absolutní chronologie pražských grošů z uvedeného období a z počátku husitské revoluce. Studii doplňuje obsáhlý metrologický exkurz seznamující názorně s nejběžnějšími metodami zjišťování chemického složení kovových materiálů.

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 2003, 189 stran, tab., fot., grafy.


Mincovní depoty
v jihozápadních Čechách, sv. 2.

Grošové nálezy do poloviny 15. století

Hána Jiří, Beránek Alexandr, Hůrková Jindra, Hus Miroslav

Druhý díl edice obsahuje popis celkem šestnácti nálezů popř. dochovaných torz obsahujících ražby z let 1300 – cca 1450. Každý nález tvoří samostatnou kapitolu, jejíž součástí je popis nálezových okolností, katalog mincí s vyobrazením základních typů, metrologická příloha a charakteristika nálezu s determinací jeho uložení do země. Závěr tvoří celkové zhodnocení nálezů a shrnutí jejich významu pro další numismatické bádání.

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 2003, 111 stran, tab., fot., grafy .


Technické aspekty vývoje středoevropského mincovnictví do konce 19. století

Hána Jiří

Druhý suplement edice Mincovní depoty v jihozápadních Čechách představuje vyčerpávající souhrn poznatků o výrobě mincí ve střední Evropě od pravěku do poloviny 19. století. V úvodu se zabývá charakteristikou jednotlivých kovů užívaných v mincovnictví, následuje podrobný popis všech technologií od přípravy slitiny až k finálním úpravám, opominuta není ani strojní výroba. Poprvé jsou zde popsány vady mincí a příčiny jejich vzniku. Závěr monografie je věnován experimentům,jejichž cílem bylo ověřit vybrané technologické procesy známé ze středověkých a raně novověkých písemných pramenů.

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 2007, 164 stran, tab., fot., grafy.


Archeologie města Klatovy a výzkumy v letech 2005 – 2009.

Hůrková Jindra – Přerostová Hana

Shrnutí výsledků výzkumů z Klatov a okolí, stručný průvodce k výstavě konané v dubnu-červnu 2010.

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 2010, 44 stran, fot.

 


 

Sborník prací z historie a dějin umění 6/2011

Kolektiv autorů

Vydala Historická společnost Klatovy ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech. 318 stran, černobílá i barevná obrazová příloha, anglické a německé resumé.

možno objednat i starší čísla


Sborník prací z historie a dějin umění 7/2013

Kolektiv autorů