Archeologický výzkum zámku v Chanovicích

Zpracování archeologického výzkumu na zámku v Chanovicích z let 1996-2003. 

Jindra Hůrková a kolektiv 2014: Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích.viz nabídka literatury.
Tetour, M. 2005: Pozdně gotická a goticko-renesanční kachlová kamna ze zámku Chanovice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 18. České Budějovice, s. 211-283.