Rovinná sídliště milavečské kultury v západních Čechách

realizace: 1996 – 2001
finanční spoluúčast: MK ČR
výstupy:
Hůrková, J. 2002: Rovinná sídliště milavečské kultury v západních Čechách – I. část. In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie. Sv. 16. Plzeň: Západočeské muzeum,  s. 9 – 101.
Hůrková, J. – Tetour, M. 2004: Rovinná sídliště milavečské kultury v západních Čechách – II. část. Databáze a deskriptivní kód pro sídlištní  keramiku milavečské kultury. In:  Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie. Sv. 17. Plzeň: Západočeské muzeum, s 82-116.