Výzkum osídlení povodí Březového potoka

Výzkum osídlení povodí Březového potoka

realizace: 1995
finanční spoluúčast: OSF
výstupy: Hůrková, J. – Smitka, J. 1996: Příspěvek k osídlení Březového potoka: (výsledky povrchových sběrů 1982-1995). In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie. Sv. 13. Plzeň: Západočeské muzeum, s. 16-27.