Výzkum osídlení povodí Březového potoka

Zpracování archeologického výzkumu na zámku v Chanovicích z let 1996-2003. 

Jindra Hůrková a kolektiv 2014: Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích.viz nabídka literatury.
Tetour, M. 2005: Pozdně gotická a goticko-renesanční kachlová kamna ze zámku Chanovice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 18. České Budějovice, s. 211-283. 

 

realizace: 1995
finanční spoluúčast: OSF
výstupy: Hůrková, J. – Smitka, J. 1996: Příspěvek k osídlení Březového potoka: (výsledky povrchových sběrů 1982-1995). In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie. Sv. 13. Plzeň: Západočeské muzeum, s. 16-27.