Archiv pro štítek: Probíhající projekty

  I/27 Klatovy, přeložka 1. stavba – zjišťovací záchranný archeologický výzkum Jetenovice – obytná zóna Kašperské Hory – oprava depozitáře Bohdana Týbla čp. 18 Plánice – Kostelní ulice, obnova a dostavba kanalizace Klatovy – katakomby, snížení podlah v kryptách 1.27, 1.28 a 0.01 Týnec …

V současné době probíhá / bude probíhat archeologický dohled – výzkum na těchto stavbách: Read More »

Označeno s:

V současné době naše pracoviště neřeší žádný grant se zásadní finanční spoluúčastí jiných subjektů. Přesto plynule probíhají práce na několika projektech: 1. Zpracování archeologických nálezů numismatického charakteru. Výstupy: edice Mincovní depoty v jihozápadních Čechách – viz nabídka publikací. V přípravě: Nálezy …

Probíhající projekty Read More »

Označeno s: