Archiv autora: Mgr. Jindra Hůrková

Nemilkovský pivovar

Pivovar Nemilkov zbouraný.  Historie nemilkovského panského pivovaru je velice dlouhá. Jeho existenci můžeme předpokládat již v roce 1382, kdy je poprvé připomínán zemanský statek Nemilkov. Pivovar je přímo zmíněn v záznamech konfiskační komise, která dělala přehled majetku zabaveného po Bílé hoře tehdejším

Ukončené archeologické výzkumy

2017: Sušice – klášter kapucínů, zpovědní chodba   2016: Sobětice – RD. Pravěký objekt. Sušice – Klostermannova ulice. Základy městské hradby a mladších přístaveb. Švihov – Žižkova ulice. Dokumentace konstrukcí související s opevněním. 2015: Archeologický výzkum sídliště z mladší doby bronzové v Tajanově. Archeologický

V současné době probíhá / bude probíhat archeologický dohled – výzkum na těchto stavbách:

  Nezamyslice – kNN Domažličky – odbahnění a rekonstrukce rybníka Dolejší Hartmanice průtah – kNN Hartmanice průtah – rekonstrukce Oprava jezuitského kostela v Klatovech Točník kNN Vodní nádrž Kvasetice Dlouhá Ves kanalizace a ČOV Teplovody Nýrsko Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník Rekonstrukce polní

Označeno s:

Zámek Týnec, k. ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou, neinvestorský archeologický výzkum

realizace: 2003-2006 finanční spoluúčast: Program podpory záchranných archeologických výzkumů.  Výzkum čestného dvora a sondáž u několika přilehlých objektů potvrdila intenzivní osídlení nejméně od první poloviny 9. století. Lokalizována středověká ves před dočasným zánikem ve druhé polovině 15. století. Identifikace renesančního zámku. Stavebně historický průzkum. Archeobotanické

Archeologická památková péče – letecká prospekce okresu Klatovy

realizace: 2000 – 2004 finanční spoluúčast: MK ČR

Označeno s: