Archiv autora: Mgr. Jindra Hůrková

Pivovar Nemilkov zbouraný.  Historie nemilkovského panského pivovaru je velice dlouhá. Jeho existenci můžeme předpokládat již v roce 1382, kdy je poprvé připomínán zemanský statek Nemilkov. Pivovar je přímo zmíněn v záznamech konfiskační komise, která dělala přehled majetku zabaveného po Bílé hoře tehdejším …

Nemilkovský pivovar Read More »

2017: Sušice – klášter kapucínů, zpovědní chodba   2016: Sobětice – RD. Pravěký objekt. Sušice – Klostermannova ulice. Základy městské hradby a mladších přístaveb. Švihov – Žižkova ulice. Dokumentace konstrukcí související s opevněním. 2015: Archeologický výzkum sídliště z mladší doby bronzové v Tajanově. Archeologický …

Ukončené archeologické výzkumy Read More »

  I/27 Klatovy, přeložka 1. stavba – zjišťovací záchranný archeologický výzkum Jetenovice – obytná zóna Kašperské Hory – oprava depozitáře Bohdana Týbla čp. 18 Plánice – Kostelní ulice, obnova a dostavba kanalizace Klatovy – katakomby, snížení podlah v kryptách 1.27, 1.28 a 0.01 Týnec …

V současné době probíhá / bude probíhat archeologický dohled – výzkum na těchto stavbách: Read More »

Označeno s:

realizace: 2003-2006 finanční spoluúčast: Program podpory záchranných archeologických výzkumů.  Výzkum čestného dvora a sondáž u několika přilehlých objektů potvrdila intenzivní osídlení nejméně od první poloviny 9. století. Lokalizována středověká ves před dočasným zánikem ve druhé polovině 15. století. Identifikace renesančního zámku. Stavebně historický průzkum. Archeobotanické …

Zámek Týnec, k. ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou, neinvestorský archeologický výzkum Read More »

realizace: 2000 – 2004 finanční spoluúčast: MK ČR [wpfilebase tag=file id=33 tpl=filebrowser /]

Označeno s: