Rubrika: Projekty

Zpracování archeologického výzkumu na zámku v Chanovicích z let 1996-2003.  Jindra Hůrková a kolektiv 2014: Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích. – viz nabídka literatury. Tetour, M. 2005: Pozdně gotická a goticko-renesanční kachlová kamna ze zámku Chanovice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 18. České Budějovice, s. 211-283. 

realizace: 2003-2006 finanční spoluúčast: Program podpory záchranných archeologických výzkumů.  Výzkum čestného dvora a sondáž u několika přilehlých objektů potvrdila intenzivní osídlení nejméně od první poloviny 9. století. Lokalizována středověká ves před dočasným zánikem ve druhé polovině 15. století. Identifikace renesančního zámku. Stavebně historický průzkum. Archeobotanické …

Zámek Týnec, k. ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou, neinvestorský archeologický výzkum Read More »

realizace: 2000 – 2004 finanční spoluúčast: MK ČR [wpfilebase tag=file id=33 tpl=filebrowser /]

Označeno s:

realizace: 1996 – 2001 finanční spoluúčast: MK ČR výstupy: Hůrková, J. 2002: Rovinná sídliště milavečské kultury v západních Čechách – I. část. In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie. Sv. 16. Plzeň: Západočeské muzeum,  s. 9 – 101. Hůrková, J. – Tetour, M. …

Rovinná sídliště milavečské kultury v západních Čechách Read More »

Výzkum osídlení povodí Březového potoka realizace: 1995 finanční spoluúčast: OSF výstupy: Hůrková, J. – Smitka, J. 1996: Příspěvek k osídlení Březového potoka: (výsledky povrchových sběrů 1982-1995). In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie. Sv. 13. Plzeň: Západočeské muzeum, s. 16-27.