Archiv Blogu

Archeologický výzkum zámku v Chanovicích

Zpracování archeologického výzkumu na zámku v Chanovicích z let 1996-2003.  Jindra Hůrková a kolektiv 2014: Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích. – viz nabídka literatury. Tetour, M. 2005: Pozdně gotická a goticko-renesanční kachlová kamna ze zámku Chanovice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 18. České Budějovice, s. 211-283. 

Označeno v ukončené

Zámek Týnec, k. ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou, neinvestorský archeologický výzkum

realizace: 2003-2006 finanční spoluúčast: Program podpory záchranných archeologických výzkumů.  Výzkum čestného dvora a sondáž u několika přilehlých objektů potvrdila intenzivní osídlení nejméně od první poloviny 9. století. Lokalizována středověká ves před dočasným zánikem ve druhé polovině 15. století. Identifikace renesančního zámku. Stavebně historický průzkum. Archeobotanické

Označeno v ukončené

Archeologická památková péče – letecká prospekce okresu Klatovy

realizace: 2000 – 2004 finanční spoluúčast: MK ČR

Označeno v ukončené Označeno s:

Rovinná sídliště milavečské kultury v západních Čechách

realizace: 1996 – 2001 finanční spoluúčast: MK ČR výstupy: Hůrková, J. 2002: Rovinná sídliště milavečské kultury v západních Čechách – I. část. In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie. Sv. 16. Plzeň: Západočeské muzeum,  s. 9 – 101. Hůrková, J. – Tetour, M.

Označeno v ukončené

Výzkum osídlení povodí Březového potoka

Zpracování archeologického výzkumu na zámku v Chanovicích z let 1996-2003.  Jindra Hůrková a kolektiv 2014: Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích. – viz nabídka literatury. Tetour, M. 2005: Pozdně gotická a goticko-renesanční kachlová kamna ze zámku Chanovice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 18. České Budějovice, s. 211-283.   

Označeno v ukončené

Rubriky příspěvků

Z nabídky publikací

Sborník prací z historie a dějin umění 8/2015 Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích Sborník prací z historie a dějin umění 7/2013